Клиничен опит относно приложението на CBW техниката

Клиничен опит относно приложението на CBW техниката CBW – анкерната система е комбинация на стоматологични техники, основани на повече от 20 години клиничен опит в областта на адхезивната стоматология и анкерните мостови системи/ включително UDA мостове/. И двете техники бяха прилагани и документирани широко през последните две десетилетия. Най-важните клинични изследвания от тази гледна точка са в приложения списък.

Има ли достатъчно показания за общо практикуващия стоматолог?

Има ли достатъчно показания за общо практикуващия стоматолог? CBW мостовете имат широко поле за приложение, както във фронталната така и в дисталната част на съзъбието. Освен това много пациенти не възстановяват липсващи единични зъби, особено когато нямат естетичен проблем от това. 7 годишно изследване /1992/ на “Bundesverband der Betriebskrankenkassen “ в Германия показва, че само 1% от всички дистално ограничени дефекти в латералната част на съзъбието които са до два зъба са възстановени с протези и мостове. За тези пациенти мостовете без корони предлагат нови възможности за лечение:

  • като възстановяване на липсващ зъб /изваден или при хиподонтия/
  • в комбинация с конвенционални корони/ като една или две опори
  • не само при интактни зъби: анкерите могат да се поставят в нови композитни възстановявания или лети вставки
  • реплантация,като стабилизация на реплантиран зъб
  • като временно възстановяване при двуфазните имплантати за времето на остеоинтеграцията.
Продължителност на лечението

Анкерните канали се изработват със стандартизирани борери. С други думи препарацията е стандартна, както всички подобни на нея. В много случаи е необходимо да бъде изпълнена само една препарация. Това прави цялата лечебна процедура пряка и бърза.

Рискове от лечението

Проблемите обикновено се установяват лесно - отлепване на мостовите елементи от анкерните тела. Понеже лечението е напълно обратимо във всеки момент мостът може да бъде свален и статусът преди лечението да бъде възстановен в случай на провал. С други думи съществуват всички възможности за провеждане на последващо алтернативно лечение.

About us

Dental Clinic "St. Appolonia" offers a high quality service and comfort for better experience!

Services

In the clinic we offer full range of dental services that include - diagnosis, treatment and prevention of dental diseases.

Team

In our clinic some of the specialists have more than 30 years experience in dentistry. For your treatment are available:

- Dr. Ventsislav Stoev

- Dr. Bogomil Stoev

- Dr. Ira Boncheva

Contacts

16 Bacho Kiro str. fl.1
Sofia 1000, Bulgaria

+359 (2) 470 16 16

 

Our partners:

Joomla Template by Joomla51.com